Ống thép đen hàn từ DN 15 - 200

Ống thép đen hàn từ DN 15 - 200

: Liên hệ

096-6817-796
024-3687-0958
Thông tin chi tiết
Danh mục ống đen hàn từ DN 15 – 200:
 
STT Đường kính ngoài
(mm)
Đường kính danh nghĩa chiều dài
(mm)
Xuất xứ
inch mm
1 21,2 ½ 15 6000 Trung Quốc

Hòa Phát

Vinapipe

Việt Đức
2 26,65 ¾ 20 6000
3 33,5 1    25 6000
4 42,2 1-¼ 32 6000
5 48,1 1-½ 40 6000
6 59,9 2    50 6000
7 75,6 2-½ 65 6000
8 88,3 3    80 6000
9 113,5 4    100 6000
10 141,3 5    125 6000
11 168,3 6    150 6000
12 219,1 8    200 6000
Sản phẩm khác