Một số hình ảnh ống nhập về

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỐNG NHẬP VỀ
Ống mạ kẽm nhúng nóngỐng đen hàn ThôChi tiết xin liện hệ tới phòng bán hàng
- 0243 6870958 - 0243 6871415
- Di động: 0966817496
Gmail: huudungcmm@gmail.com